Što Google+ uvodi za Pagese u bližoj budućnosti

  • opcija više administratora za jedan Pag omogućit će se početkom 2012. godine
  • uvode se bolji alati za upravljanje krugovima
  • kako bi postali verificirani brand na Google+, značka G+ morat će biti smještena negdje na vašem webu, i morate imati puno followera.

Izvor:
http://thenextweb.com/google/2011/11/15/google-to-release-updates-for-pages-mobile-adwords-and-more/