Linkovi

Profili

Facebook | Facebook Page | Twitter | Google+ | LinkedIn
Foursquare | KloutQuora | GetGlue | Pinterest | Duolingo (učenje jezika)

Projekti

Serijala.com | SF Centar | TARDIS Centar

Tekstovi i članci

Facebook Hrvatska | Iznajmljivači 2.0 | Plan B (T-Portal)

Izdvojeno:

Ostalo

SocialNumbers – pregled i statistika nekoliko Facebook profila na kojima sam administrator
HT-ov e-bonton sa nekoliko mojih savjeta (.pdf)
SlideShare – prezentacija “Društvene mreže u službi poslovanja”; diplomski rad
Netokracijina vijest o prvim Foursquare korisnicima u Hrvatskoj