Kako privući naslovima

Copyblogger poklanja besplatni PDF sa 55 stranica o tome kako napisati privlačne i upadljive naslove na webu. Odnosno, kako u tome varati i koristiti ono što se najlakše prodaje, u bezbroj kombinacija. :) Yours Free: A Cheat Sheet for Writing Blog Posts That Go Viral...